Infrastruktur og investeringer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2008

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2008:35

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-773-6

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Sentralisering innbærer utfordringer knyttet til tilpasning av infrastruktur i både vekstkommuner og nedgangskommuner. Tregheter i tilpasningen kan medføre at kommuner har en kapitalbeholdning som ikke er tilpasset folketallet. Kapitalkostnadene per innbygger i kommuner med stor befolkningsnedgang er klart høyere enn gjennomsnittet blant landets kommuner, men de er lavere enn landsgjennomsnittet i kommuner med sterk befolkningsvekst. Regreasjonsanalyser gir imidlertid bare svak støtte til sammenheng mellom kapitalkostnader og befolkningsendringer i foregående perioder. Tilknyttet prosjekt Sentraliseringens pris