Implementering og tilpasning av digitale samarbeidsmetoder i prosjekteringen av infrastrukturprosjekter

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven ønsker forfatterne å undersøke bruken av ICE-metodikk, i BIM-prosjekter på infrastruktursiden hos rådgivende ingeniør. I utformingen av intervjuer og systematisering av resultater tok forfatterne i bruk teorien Diffusion of Innovations. Resultater av intervjuer har blitt tolket, og drøftet opp mot eksisterende litteratur. Med dette som grunnlag analyseres implementeringen av ICE i Sweco til nå. Videre diskuteres tilrettelegging for videre implementering og gjennomføring, samt utvikling av metodikken. Implementeringen av ICE i Sweco er ikke fullstendig. Forfatterne har funnet viktige faktorer som påvirker prosessen, blant annet klare målsetninger og identifisering av programvarekompetanse. Klargjøring og videre implementering må også gjennomføres i Sweco.