Implementering av BIM i produksjonsprosessen

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2012-05-30

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven har som hovedfokus å se på mulighetene for å implementere BIM i produksjonsprosessen. Det defineres hvilket informasjonsbehov som kreves fra en BIM-modell for å gjennomføre dette. Videre er det kartlagt hvilke fordeler og ulemper BIM gir i produksjonen. Kvalitative intervjuer ble gjennomført hos flere aktuelle aktører som allerede har, eller er i gang med implementeringen av BIM i sin virksomhet. Det ble også utført et casestudie ved det nye hovedkontoret til Statoil på Fornebu. Der er det sett på hvilke muligheter og utfordringer BIM gir i produksjonen i praksis. Det blir her fremvist at BIM er mer enn bare en 3D-modell. Det er sett på hvilke muligheter som finnes for at modellen kan benyttes av en fagarbeider på en byggeplass. Det kreves god tilrettelegging og oppfølging for å gjennomføre dette. Erfaring gruppen har opparbeidet seg viser at bransjen er på god vei med å tilrettelegge for å gjennomføre dette, her i form av et system på et nettbrett.