Implementering av BIM i armeringsprosessen

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-27

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne rapporten utreder egenskaper ved armering i BIM satt i sammenheng med konvensjonelle armeringstegninger og bøyelister. I samarbeid med NCC ble fordeler og ulemper ved armering i BIM kartlagt med hensyn på praktisk bruk i prosjektering, anvendelse av 3D-armering i byggefasen og i kommunikasjon med leverandør av armeringsstål. Med utgangspunkt i et større kontorbygg under oppføring ble det foretatt en kvalitativ sammenligning mellom to armeringsprosesser. En basert på BIM, og en basert på konvensjonelle metoder. Armeringstegninger og bøyelister ble gjenskapt i en BIM, og egenskaper ved armeringsprosessen ble kartlagt ved hjelp av et litteraturstudie, intervjuer og arbeidsseminarer. Det konkluderes med at armering i BIM kan forenkle armeringsprosessen, men at metoder for bruk av BIM for legging og montering av armering må utredes videre.