Idrettens posisjon i ungdomstiden

Collection

  • NOVA - Andre dokumenter

Document type

Publication date

  • 2020

Series/Report no

  • Kort oppsummert 2020;1

Publisher

  • NOVA, OsloMet

Keywords

ISSN

  • 2535-6976

Page Number

  • 8

Abstract

  • Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet, og Norges idrettshøgskole har siden 2016 hatt et forskningssamarbeid der målet er å få mer kunnskap om ungdoms idretts-deltakelse. Denne brosjyren viser noen hovedresultater fra forskningsprosjektet, som har vært støttet av Kulturdepartementet, Norges idrettshøgskole og OsloMet – storbyuniversitetet.