IBD-relatert fatigue : den usynlige plagen vi ikke kan unngå å legge merke til

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven tar for seg det komplekse og multifaktorielle fenomenet IBD-relatert fatigue. Syn på helse og sykdom, samt livsutfordringer ved sykdommene; Identitet og egenverd og mestringsteorier, er vektlagt i oppgaven. Sykepleierens rolle og funksjon i poliklinikken i forhold til faglig forsvarlig klinisk vurdering (assessment) og oppfølging utforskes i forhold til Kunnskapsbasert praksis og funn i forskning