Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2012

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2012:26

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-948-8

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 135.0

Abstract

  • Kommunene får større ansvar for velferdsstatens tjenester. I sin styring av kommunene benytter staten blant annet juridiske og pedagogiske virkemidler. Rapporten presenterer observasjoner av hvordan kommunale aktører oppfatter at slike virkemidler styrer den kommunale helse- og omsorgssektoren.