Hvordan påvirker oljebremsen norsk økonomi

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved HiOA. Vi har valgt å skrive en oppgave om hvordan oljebremsen påvirker den norske økonomien. Vi valgte denne oppgaven, siden det er et svært interessant og dagsaktuelt tema. Interessant siden oppgaven er veldig relevant for de modellene vi har fått kjennskap til innenfor makroøkonomisk teori. Dagsaktuelt siden dette i stor grad påvirker den norsk økonomien og hverdagen til husholdningene