Hvordan påvirker en omorganisering de ansatte?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hvordan påvirket omorganiseringen ved Sentraloperasjon på Akershus Universitetssykehus de ansatte på avdelingen?SOP gjennomgikk en omorganisering høsten 2013, og begynte med ny struktur januar 2014. Medarbeiderundersøkelsen som var gjennomført i september 2014, viste nedgang på mange områder sammenlignet med fjorårets resultater. Dette synes vi var et spennende funn. Vi ønsket derfor å se nærmere på om omorganiseringen har påvirket de ansatte på avdelingen, og om den kan ha vært en påvirkende årsak til nedgangen på PULS-målingen.