Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2013

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2013:20

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-991-4

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Rapporten beskriver og vurderer det statlige tilsynets virkninger på kommunene og det lokale selvstyret. Disse virkningene vurderes i lys av regionale tilsynsmyndigheters praksis, styringen av tilsynet fra sentrale statlige sektormyndigheter og gjennom lovgivningen og forskriftsverket. Det gis anbefalinger om endringer av dagens ordning. Tilknyttet prosjekt Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?