Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven handler om hvordan læreren skal jobbe for å motvirke bråk og uro i klasserommet. I oppgaven vil jeg bruke betegnelsen lærings- og undervisnings hemmende atferd om bråk og uro. Oppgaven er basert både på teori som er utarbeidet av norske og internasjonale pedagoger og fagfolk, samt egen forskning i form av to kvalitative intervjuer. Hovedfokuset i oppgaven er hvordan læreren best mulig kan skape gode relasjoner til elevene sine, da dette er en svært viktig forutsetning for et godt arbeidsmiljø i klasserommet. Det vil også bli drøftet om hvordan læreren kan gjøre undervisningen best mulig for å fange oppmerksomheten og vekke læringslysten til elevene. I tillegg har jeg gjort rede for teori som beskriver hva læreren kan gjøre i forkant av undervisningen, for å proaktivt motarbeide uønsket bråk og uro. Her vil jeg ta for meg hvordan man best mulig lager effektive klasseregler og hvilke retningslinjer man burde følge når man innreder klasserommet.