Hvordan kan sykepleier gjennom miljøbehandling opprettholde livskvalitet til pasienter med demens?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn for valg av temaet, miljøbehandling og livskvalitet til pasienter med demens på sykehjem, er økende interesse for demens som en av de største helseutfordringene vi står overfor, og økende antall mennesker som rammes av denne sykdommen i årene som kommer. I dag er det cirka 70 000 antall mennesker som er rammet med demens i Norge. Dette tallet vil øke betydelig kommende år grunn økende folketall og høyere gjennomsnittsalder. Demens fører til store konsekvenser for pasienten. Sykdommens symptomer, medikament bruk og livet på sykehjemmet kan påvirke pasientens livskvalitet. Formålet med denne oppgaven er at jeg skal oppnå flere kunnskaper om sykdommen demens, miljøbehandling og livskvalitet til pasienter med demens. Miljøtiltak som benyttes i oppgaven er musikk og sang, aktivitet og tilberedning av mat. Oppgavens problemstilling er som følgende: Hvordan kan sykepleier gjennom miljøbehandling opprettholde livskvalitet til pasienter med demens? Oppgaven er en litteraturstudie som bygger på relevant litteratur, forskning og egne erfaringer fra praksis og jobb. Temaer som blir redegjort er demens, livskvalitet, og miljøbehandling. Sykepleieteoretiker Joyce Travelbees teori om relasjoner og kommunikasjon til pasienten anvendes også i oppgaven. Resultatet tyder på at sykepleier kan benytte miljøbehandling og bidra til å opprettholde livskvaliteten til pasienter med demens. Sykepleiere kan tilrettelegge de miljøterapeutiske tiltakene gjennom kjennskap og relasjon til pasienten, kartlegging og planlegging, dokumentasjon og ikke minst tid til å gjennomføre tiltaket.