Hvordan kan sykepleier forebygge depresjon hos hjerneslagpasienter med afasi?

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • SAMMENDRAG Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge og rammer ca.15000 personer i Norge. Blant dem er 25% rammet av afasi. Å plutselig ikke kunne snakke etter hjerneslag er forbundet med store forstyrrelser i hverdagen og utsetter pasient for psykososiale problemer som depresjon. Depresjon forekommer hos ca. 40% av slagpasienter, og kan føre til at pasient har nedsatt livskvalitet og manglende motivasjon til trening. Hensikten med denne oppgaven er å finne intervensjoner som sykepleiere i rehabiliteringsavdeling kan bruke for å forebygge depresjon hos slagpasienter med ekspressiv afasi. Problemstillingen er: «Hvordan kan sykepleier forebygge depresjon hos hjerneslagpasienter med afasi?» I oppgaven har jeg brukt litteraturstudie som metode. Forskningsartikler som er brukt i oppgaven ble funnet i tidsskrift «Sykepleien» og databaser: Cinahl, Pubmed, Svemed+ og Cochrane Library. Det kommer fram i studiene at det er behov for økt kunnskap og kompetanse hos sykepleiere om kommunikasjon med afasipasienter og identifisering av depressive symptomer etter hjerneslag. Sykepleiere bør ha større fokus på identifisering av depresjon i akutt fasen etter hjerneslag. Støttet samtale med afasipasient er effektiv mot depresjon. Informasjon, håp, fysisk aktivitet og musikk er viktige tiltak for å redusere forekomst av depresjon. Det er viktig at sykepleier viser respekt til pasienten og observerer både fysiske og psykiske behov. Ved å ivareta både fysisk og psykisk behov kan sykepleier forebygge depresjon hos afasipasienter.