Hvordan kan omvendt undervisning brukes for å øke elevenes forståelse i naturfag?

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2018-04

Series/Report no

  • Bacheloroppgaver;

Publisher

  • OsloMet

Abstract

  • Temaet for denne oppgaven er omvendt undervisning. Nå til dags er det flere skoler som er i ferd med å bli fulldigitale skoler. Bruk av digitale verktøy er en av de grunnleggende ferdighetene elever skal kunne, og læreren skal integrere i sitt arbeid (LK06). Derfor har både lærere og elever blitt utfordret til å bruke digitale verktøy i skolehverdagen. Jeg valgte temaet for denne oppgaven på grunnlag av min erfaring som lærerstudent på OsloMet, og teknologiutviklingen i skolen. Min problemstilling er derfor følgende: «Hvordan kan omvendt undervisning brukes for å øke elevenes forståelse i naturfag?» Hovedmateriale for denne oppgaven er samlet gjennom et kvalitativt forskningsintervju. Dessuten har jeg gjennomført en aksjonslæring i praksisperioden hvor jeg brukte omvendt undervisning som undervisningsmetode. I min forskning har jeg gjennomført intervju med to informanter. Informantene er lærere med erfaring på 12 og 32 år. Begge informantene har brukt omvendt undervisning i de fagene de underviser. Funnene i denne oppgaven viser at omvendt undervisning kan brukes som alternativ undervisningsmetode for å tilpasse opplæringen, særlig for minoritetsspråklige elever. Oppgaven indikerer også begrensninger av omvendt undervisning, og diskuterer mulige tiltak for å løse utfordringene.