Hvordan kan en investor forstå og etterprøve rapporterte markedsrisikotall for DNB?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven ser vi på hvilken innflytelse Basel har på norsk lovgivning i forhold til markedsrisikostyring for banker. Oppgaven viser at markedsrisiko er en av flere risikotyper som påvirker soliditeten til banker. God risikostyring skal sørge for et solid bankvesen, som videre skal gi finansiell stabilitet.