Hvordan kan bruk av fantasylitteratur som Narnia øke elevenes motivasjon for læring i RLEfaget på mellomtrinnet?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven dreier seg om hvordan fantasylitteratur som fortellingene om Narnia kan brukes i RLEundervisningen. Jeg har fulgt undervisningen på to skoler i 2014 og 2015, og benytter feltnotater fra begge periodene i oppgaven. Undervisningsopplegget i klassene ble basert på fantasylitteratur skrevet av C.S. Lewis som Løven, Heksa og Klesskapet (1979) og Drømmen om Narnia (2006). Målet var at elevene skulle lære om skapelsen og påskefortellingene i Kristendommen. Jeg har sett på elevenes motivasjon for læring i en flerkulturell elevgruppe, og hvilke læringsaktiviteter lærerne har benyttet. De metodene jeg har brukt for å samle data var observasjoner i fire forskjellige klasserom og intervju med 3 faglærere. Jeg har sett på om det er skrevet noe om denne måten å bruke fantastylitteratur på, og har funnet flere paralleller jeg mener det kan være relevant å trekke i denne sammenhengen. Jeg observerte at fantastylitteratur som fortellingene om Narnia fenger elevene i den grad at de øker motivasjonen for læring, i dette tilfellet RLEfaget. Det viste seg at bruk av denne sjangeren i undervisningen gjorde at fortellinger fra Bibelen ble litt lettere for elevene å forstå for elevene, samtidig som det var berikende for både elever og lærere.