Hvordan jobber lærerne på ”Afri Primary” school for å fremme mestringsmotivasjon hos sine elever? Et casestudie av en barneskole i Cape Town

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-05-06

Description

  • I Sør Afrika finner man fremdeles store sosiale skiller. Ettervirkningene fra apartheid som ble fjernet i 1994 eksisterer fremdeles. Det er langt flere hvite som fullfører en høyere utdannelse sammenlignet med den sorte befolkningen. I mitt opphold i en township-skole ble jeg interessert i å se hvordan lærerne motiverer elevene til skolearbeid. En township-skole kjennetegnes ved å være et rasemessig avgrenset område som oppstod på grunn av apartheidregimet. I dag regnes det som forsteder. I min oppgave ser jeg på hvordan de tre lærerne jeg har intervjuet og observert bruker ulike metoder for å motivere elevene. Jeg bruker Albert Banduras` teori om mestringsforventninger for å analysere deres adferd. Mine tre intervjukandidater brukte tre vidt forskjellige strategier. Lærerne ble tvunget til å bruke mye tid på disiplin grunnet elevenes kulturelle kapital. Jeg kom frem til at elevenes mestringsforventninger var størst når lærerne lot elevene erfare tidligere erfaring med mestring, opplevde vikarierende erfaringer, ble utsatt for verbal overbevisning og at de ble bevisst sine egen tolkningsmønstre. Jeg observerte at Albert Banduras` teori fra 1970-tallet fremdeles er gjeldende i praktisk sammenheng i dagens township-klasserom.