Hvordan har lønnsutviklingen i Sweco Norge vært benchmarket mot bransjen og totalmarkedet i perioden 2006 - 2016?

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Jeg har i denne oppgaven tatt for meg områder knyttet til lønnsutvikling for rådgivningstjenesten Sweco Norge. Sweco Norge som drives av om lag 1 300 ansatte fordelt på 30 kontorer tilbyr ingeniør og miljøfaglige rådgivningstjenester i alle faser av et prosjekt. Tjenestene som tilbys er av høy kvalitet, som skal sikre fornøyde kunder. Formålet med oppgaven har vært å benchmarke Sweco Norge sin lønnsutvikling ved å bruke sentrale nøkkeltall og data fra semi – strukturerte intervjuer. Prosessen tok utgangspunkt i benchmarking av virksomheten mot bransjen den opererer i, og mot totalmarkedet. Problemstillingen oppgaven bygger på er; hvordan har lønnsutviklingen i Sweco Norge vært benchmarket mot bransjen og totalmarkedet i perioden 2006-2016?