Hvordan fungerer leiegårdsloven i praksis?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2020-05

Series/Report no

  • NIBR-rapport;2020:6

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-304-9

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 40

Abstract

  • Leiegårdsloven gir kommunene forkjøpsrett ved overdragelse av leiegårder. Forkjøpsretten kan gjøres gjeldende på vegne av beboerne, studentsamskipnad eller kommunen selv. Denne undersøkelsen av nyere praksis i Trondheim, Bergen og Oslo viser at forkjøpsretten gjøres gjeldende i svært få saker og at målet om at leiere skal bli eiere i liten grad blir realisert gjennom denne loven. Dette skyldes strukturelle forhold, som høyt prisnivå i eiendomsmarkedet og stor midlertidighet i leiemarkedet, men det kan også tilskrives den kompliserte prosessen som bruk av forkjøpsrett etter leiegårdsloven innebærer.