Hvordan arbeide med tilpasset opplæring i mat og helse i grunnskolen?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Alle elever i den norske skole har rett på tilpasset opplæring etter egne evner og forutsetninger. Derfor er det viktig at man som lærer bevisst arbeider aktivt med dette i alle undervisningstimer. Mat og helse er et av skolens minste fag, men likevel et fag med mange muligheter for variert undervisning. Det er et holdningsskapende fag som bygger på verdier og ferdigheter elevene med fordel kan ta med seg videre etter endt skolegang. Hensikten med dette litteraturstudie er å belyse hvordan en som lærer kan arbeide med tilpasset opplæring i mat og helse i den ordinære undervisningen i lys av den generelle delen og de fem grunnleggende ferdighetene i Læreplanværet for Kunnskapsløftet. Kildene som har blitt brukt til oppgaven er en kombinasjon av primær- og sekundærkilder fra pedagogikken og didaktisk faglitteratur innenfor mat og helse. Funnene viser at dette er et fag som er godt egnet til nettopp dette. Jeg har kommet frem til forslag på hvordan man kan legge opp undervisningen i forhold til kunnskapene, holdningene og ferdighetene de enkelte mennesketypene tar for seg i tillegg til hvordan de fem grunnleggende ferdighetene kan integreres i faget.