Hvor mye er stjernespilleren verdt?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven tar for seg hva som er den økonomiske verdien til en stjernespiller i Tippeligaen, sett fra spilleren sin eksisterende klubb sitt perspektiv. VG-børsen benyttes for å kategorisere hvilke spillere som er stjernespillere. Deretter er det kartlagt hvilke faktorer en fotballspiller sitt økonomiske bidrag består av. Disse bidragene er delt inn i kategoriene sportslige, kommersielle og andre. Ut i fra bidragene er det utarbeidet en modell som kalkulerer en stjernespiller sin break-even salgssum. Breakeven salgssum er den overgangssummen som er lik spilleren sitt økonomiske bidrag.