Hvor god er gravitasjonsmodellens forklaringsevne av norsk utenrikshandel med EØS-landene?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven ser nærmere på norsk utenrikshandel med utgangspunkt i den handelsbaserte gravitasjonsmodellen. Forfatterne ønsker å undersøke hvor godt modellen forklarer norske handelsstrømmer.