"Hvilken kompetanse er viktig for sykepleier å ha i møte med minoritetspasienter med ikke-vestlig bakgrunn?"