Hvilke variabler påvirker sparing i BSU?

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hovedformålet med oppgaven er å se nærmere på hvilke faktorer som påvirker sparing i BSU. For å kunne undersøke dette har vi utformet en kvantitativ spørreundersøkelse om temaet. Vi ønsker å kunne undersøke ulike faktorer omkring BSU ved å analysere dataene vi får samlet inn ved hjelp av vår undersøkelse.