Hvilke variabler påvirker forbrukernes atferd når det gjelder valget om å benytte transporttjenesten Uber?

Publication date

2017-05

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Formålet med oppgaven er å få et innblikk i hvilke variabler som kan påvirke forbrukeres atferd i forhold til valget om å benytte transporttjenesten Uber.