Hvilke variabler påvirker forbrukernes atferd når det gjelder valget om å benytte transporttjenesten Uber?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med oppgaven er å få et innblikk i hvilke variabler som kan påvirke forbrukeres atferd i forhold til valget om å benytte transporttjenesten Uber.