Hvilke utfordringer møter minoritetselever når det kommer til naturfaglige ord og begreper, og har de som gruppe ulike språklige forutsetninger?