Hvilke strategier utvikler gode lesere på mellomtrinnet?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Keywords

Description

  • Utdanningsdirektoratet beskriver læringsstrategier som en form for verktøy som elevene skal ta i bruk når de skal forstå tekster og hensikten med lesingen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet fremholder fem grunnleggende ferdigheter som skal utvikles i grunnopplæringen i skolen. Lesing er en av dem og som kompetanse er lesing sammensatt. Elevene skal beherske å finne frem til informasjon av tekster, tolke og reflektere samt vurdere dens innhold og form. “There is reason for concern when children are so turned off by an activity as important as reading” (Pressley, 2006, s. 375). Teoridelen i oppgaven tar utgangspunkt i lesing som grunnleggende ferdighet og de gode leserne. I intervju med lærere fokuserte jeg på underbegreper for læringsstrategier. Disse er bakgrunnskunnskap, lesemotivasjon og leseforståelse. Forskere og fagpersoner jeg refererer til er blant annet Roe (2008), Anmarkrud og Refsahl (2010), Goodwin (2011) og Ljosland (2013).