Hvilke fysiske og sosiale faktorer påvirker handlemønsteret til kvinnelige studenter mellom 21-24 år i dagligvarebutikker? Videre, hvilke forskjeller vil det være mellom førstegenerasjons innvandrere, andregenerasjons innvandrere og etnisk norske informanter jamført disse påvirkningskildene?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Gjennom denne oppgaven ønsket vi å utforske hvordan fysiske og sosiale faktorer påvirket handelsmønsteret innenfor dagligvaresegmentet til unge kvinnelige studenter i Osloområdet. Utover dette ønsket vi også å se hvordan kulturelle bakgrunner spiller inn på handelsvalgene, og videre hvorvidt disse valgene var homogene.