Hvilke faktorer har påvirket boligprisene fra 1995-2015 og på hvilken måte har de påvirket?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven undersøker boligprisene i Norge i perioden 1995-2015 og har som mål å finne ut om styringsrenten, arbeidsledigheten, inntekten og gjelden har en påvirkning på boligprisene og eventuelt i hvilken grad.