Hvem vil du ha som nabo? En oppgave om hvordan miljøterapeuter kan jobbe med rehabilitering av domfelte i et høysikkerhetsfengsel.

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Norsk kriminalomsorg er kjent over hele verden for sitt humanistiske syn på domfelte, og sin praksis med å rehabilitere dem tilbake til samfunnet. Tanken om hevn er så og si ikke tilstedeværende i de norske domstolene. Det er spesielt i forhold til andre land vi liker å sammenligne oss med, som for eksempel USA. I denne oppgaven er jeg interessert i å finne ut av om norsk kriminalomsorg virkelig er så bra som vi liker å tro, og da spesielt med tanke på rehabiliteringen. Hvordan jobber vi med de som er på innsiden av muren? Har sosionomen noe å bidra med her? Denne oppgaven tar for seg hvordan det jobbes med rehabilitering i norske fengsler i dag og hvilke prinsipper man jobber etter, samt hva en miljøterapeut med sosionombakgrunn kan bidra med inn i rehabiliteringsarbeidet i fengsler.