Hvem gang jeg ville snakke med deg om noe som var vanskelig, sendte du meg til hu derre psykologen. Om miljøterapi som behandling for ungdom med komplekse traumer på barnevernsinstitusjon.

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Miljøterapi er et vidt begrep, som flere steder i faglitteraturen blir beskrevet som noe som er vanskelig å definere entydig (Kvaran 1996, 55; Olowska og Landmark 2009, 101; Halvorsen 2012, 60-63). En av grunnene til dette, er at det fortsatt eksisterer uenighet angående hva begrepet burde romme. En diskusjon som stadig dukker opp i faglitteratur om miljøterapi, handler om hvorvidt miljøterapi er å anse som en behandlingsform på barneverninstitusjon. Lene Amble og Cathrine Dahl påpeker i sin bok «Miljøterapi som behandling for komplekse traumer hos barn og unge» (2016, 21), at miljøterapi og behandling er to begreper som ikke nødvendigvis knyttes sammen i det daglige, ettersom miljøterapeuter i praksis ikke sees på som behandlere. Denne oppgaven vil forsøke å undersøke hvorvidt miljøterapi kan anses å være en behandlingsform for traumatisert ungdom på institusjon. Jeg vil se på områder der behandlingsbegrepet og miljøterapibegrepet viser likheter, både i teorien og i praksis, og drøfte hvorvidt, og på hvilken måte, miljøterapi kan anses or å være en type behandling.