Hvem blåser i hornet? Utforskende søk etter musikk og informasjon i strømmetjenester og på nett

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Strømmetjenester blir i stadig større grad den mest brukte mediet for musikkavspilling. Tjenestene Spotify og Tidal inneholder ikke gir utfyllende informasjon om artistene og musikken tilgjengelig gjennom deres tjenester. Denne oppgaven tar for seg strømmetjenestenes manglende metadata og mangel på søkeinnganger sett fra musikkbibliotekarenes perspektiv. Min hovedpåstand er at informasjonen om musikk har blitt løsrevet fra innspillingene, brukere må derfor søke etter denne informasjonen i andre tjenester enn der musikk avspilles fra. Metode for undersøkelsen var kvalitativt intervju med musikkbibliotekarer knyttet til deres vurdering av metadata og søkeinnganger i strømmetjenester og hvordan de hjelper brukere å finne fram i disse tjenestene og i bibliotekets samling. Funnene viser at musikkbibliotekarene får færre spørsmål. De oppfatter at brukerne generelt er blitt flinkere til å søke og navigere på nett. Spørsmålene de får er varierte i typer henvendelse og omfang. Brukerhenvendelser brukes som mulighet for å lære brukeren å søke bedre og informere om kilder som finnes. Brukeren skal bli flinkere til å selvstendig finne informasjon. For informasjonssøk bruker musikkbibliotekarene databaser og kilder, både på papir og vebb. Av vebbkildene de bruker er de fleste allment tilgjengelig for alle interesserte.