«Hva tror dere lillesøster tenkte da?»

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • HiOA

Description

  • Målet med denne studien er å undersøke hvordan bibliotekarer er i dialog med barn i lesestunder på biblioteket. Samtidig er det et mål å belyse hvilke betydning bibliotekarene mener dialog i lesestundene har. For å nå forståelse for temaet har tre bibliotekarer som høytleser for barn i lesestunder på biblioteket blitt intervjuet. I tillegg har bibliotekarenes lesestunder blitt observert. Forskning viser at å snakke om det som leses underveis i lesingen kan utvikle barns språk, leseferdigheter og leselyst. Graden av påvirkning på nevnte ferdigheter avhenger av hvilke spørsmål den voksne stiller barnet, samt om barnets ytringer utgjør grunnlaget for videre samtale. Gjennom å undersøke hvordan bibliotekarer legger til rette for dialog, om det foregår litterære samtaler i lesestundene, og hvilke funksjon bibliotekarene uttrykker at dialogen har, belyses forskningsspørsmålet.