Hva synes eldre med hjerte - og lungesykdom er nyttig å lære om i et kostholdskurs: En studie av tillitsvalgte i LHLs lokallag

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Series/Report no

  • SERN;2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for helse, ernæring og ledelse

Description

  • Bakgrunn: Globalt er det et økende antall eldre i befolkningen som byr på helsemessige utfordringer som livsstilsrelaterte sykdommer. Blant disse er hjerte – og lungesykdommer og utgjør store deler av dødeligheten og uførejusterte år på verdensbasis. Mange overlever sykdommene på grunn av den gode medisinske behandlingen i dag. Dette fører til at flere lever med redusert funksjonsevne resten av livet. Derfor må søkelyset settes mot helsefremmende og forebyggende arbeid. I Norge er LHL en interesseorganisasjon som jobber for å bedre hverdagen til hjerte – og lungesyke. Mye informasjonsmateriell tilgjengelig men det er lite informasjon om hva denne målgruppen faktisk trenger å få mer kunnskap om. Problemstilling: Hvilke ønsker har eldre med hjerte – og lungesykdom om innholdet i et kostholdskurs? Metode: Det ble brukt kvalitativ metode og ble utført et fokusgruppeintervju med to deltakere. Resultat: Deltakerne i fokusgruppeintervjuet mente et ideelt kostholdskurs for målgruppen hadde en kombinasjon av teori og praksis. De mente også kurset bør inneholde temaer som: innhold i matvarer, matglede og endringer i livet, enkel matlaging og fysisk aktivitet. Konklusjon: Det er viktig at eldre med hjerte – og lungesykdom får være med å bestemme hva kostholdskurs skal inneholde for å få et optimalt kurs som er tilrettelagt for målgruppen.