Hva skjer med ventilasjonens effektivitet?

Collection

  • TKD - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2013-05-28

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Under samtale med Thor Presthus ble det stilt spørsmål om hans erfaringsbaserte styring av ventilasjonsanlegget var effektiv og oppnådde et godt inneklima. For å vurdere ventilasjonsanleggets effektivitet ble det utført sporgass og temperaturmålinger med forskjellige tilluftstemperaturer og luftmengder. Inneklima ble vurdert ved en rekke inneklimamålinger og en spørreundersøkelse. Resultatene fra målingene viste at luftens alder sank ved å øke tilluftsmengden. Dette bekrefter at det er impulsen og ikke temperaturen som påvirker luftutskiftet i et rom med omrørende ventilasjonsprinsipp. Brukerne var stort sett fornøyde med inneklima ved aktuell styring. Det anbefales å tilpasse tilluftsmengden til personbelastningen og senke romtemperaturen.