Hva om journalistikk blir butikk? Hvis innholdsmarkedsføring går på troverdigheten løs.

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven tar for seg på hvilken måte digital innholdsmarkedsføring i norske nyhetsmedier kan påvirke journalistisk troverdighet og tillit, sett fra tre perspektiver. For det første fra produksjonsperspektivet, som i denne oppgaven representeres av produsentene av innholdsmarkedsføring i Aftenposten og VG. For det andre fra det Presseetiske perspektivet, representert av Presseforbundet. For det tredje det juridiske perspektivet, representert av Forbrukerombudet. Ved å bruke kvalitative strukturerte intervjuer er journalistisk troverdighet og tillit drøftet via de tre perspektivene. Oppgavens resultater antyder at de som produserer, og tjener penger på innholdsmarkedsføring er mindre bekymret for at journalistisk tillit og troverdighet kan bli svekket, enn de etiske og juridiske vokterne som forholder seg mer usikre.