Hva med de andre?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2008

Series/Report no

  • NOVA Notat 1/08

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

ISBN

  • 978-82-78-94309-0

ISSN

  • 1890-6435

Page Number

  • 44

Abstract

  • Mangel på førskolelærere er et stadig tilbakevendende problem i barnehagene, et problem som har økt i omfang gjennom de siste års store utbygging. Det store flertall av ansatte har imidlertid ikke førskolelærerutdanning. I dette notatet beskrives utdanning, alder, bakgrunn og yrkesstabilitet for de andre ansatte. Det drøftes også om det faktiske antall førskolelærere er enda lavere enn hva som årlig innrapporteres av barnehagene.