Hva gir troverdighet? En retorisk analyse av ethoskonstruksjon hos muslimske kilder i 1996 og nå.

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • HiOA

Description

  • En undersøkelse av hvordan konstruksjon av ethos hos muslimske kilder gjøres i to ulike saker fra 1996 og 2017. I journalistenes etiske normer, Vær Varsom-plakaten, finnes det ingen tydelige regler som går direkte på retorikk og bruk av språklige virkemidler. Hvordan en kilde framstilles gjennom konstruksjon eller dekonstruksjon av ethos, kan derfor sies å være et område som begynner der Vær Varsom-plakaten slutter - men som likefullt bør tas på alvor: ethos er kjent som et effektivt overtalelsesmiddel helt siden den klassiske retorikken. Denne oppgaven tar sikte på å undersøke hvordan ethos kan bli konstruert hos muslimske kilder i den offentlige debatten, gjennom å undersøke journalistens og kildens bruk av ethosimplikaturer, og samspillet mellom disse to.