Hva fremmer og hemmer muslimske jenters deltakelse i kroppsøvingsfaget?

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Det norske samfunnet er i stadig endring og befolkningen blir mer og mer mangfoldig med et spekter av etnisiteter. Denne utviklingen må skolen også være med på slik at de kan sørge for å ta imot alle elever, uansett kulturell eller religiøs tilhørighet på best mulig måte. Gjennom praksis ved diverse barne- og ungdomsskoler har jeg observert at det synes å være utfordringer knyttet til deltakelsen i kroppsøving for jenter med minoritetsbakgrunn, og da særlig muslimske jenter. Denne oppgaven ser nærmere på hvilke faktorer som fremmer og hemmer muslimske jenters deltakelse i kroppsøving. I oppgaven peker jeg på at kultur og religion, skole-hjem samarbeid og tilrettelegging i skolen virker å være viktige for jentenes deltakelse i faget. Metoden jeg har valgt i oppgaven er basert på kvalitativt intervju, og jeg har intervjuet to aktuelle informanter. Den ene en lærer ved en barneskole i Oslo, den andre en person med en sentral rolle ved en moske i Oslo.