Hva er verdien av yA Bank AS per 31.12.2016

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med oppgaven er å verdivurdere forbrukslånsbanken yA Bank. Verdivurderingen er basert på en strategisk analyse, en finansiell analyse og en diskontert kontantstrømanalyse.