Hva er verdien av Orkla ASA pr. 31.12.2015

Publication date

2017-05

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Formålet med oppgaven er å estimere verdien av Orkla ASA pr. 31.12.2015.