Hva er verdien av det ikke-børsnoterte selskapet Norconsult AS

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med oppgaven er å finne verdien av Norconsult AS sin egenkapital per 31.12.2016.