Hva er verdien av det ikke-børsnoterte selskapet Norconsult AS

Publication date

2017-05

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Formålet med oppgaven er å finne verdien av Norconsult AS sin egenkapital per 31.12.2016.