Hva er pedagogisk takt, og i hvilken grad utspiller begrepet seg blant dagens grunnskolelærere?

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Keywords

Description

  • I denne oppgaven velger jeg å se nærmere på begrepet takt, pedagogisk takt og takt i grunnskolelærerutdanningen som faktorer for å undersøke hvordan begrepet utspiller seg blant dagens lærere. Jeg har gjennomført en undersøkelse i form av to kvalitative forskningsintervju for å kunne drøfte problemstillingen.