Hva er jobbtilfredshet?

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Ettersom i begynnelsen av arbeidsprosessen med denne oppgaven ikke hadde en fullstendig forståelse av begrepet jobbtilfredshet, ønsket jeg først og fremst å finne ut av hva det innebærer og hvorfor det kan være viktig å ha en forståelse av jobbtilfredsheten på en arbeidsplass. Derfor vil en del av oppgaven prøve å forklare selve begrepet. Videre ønsket jeg også å se hvordan relevant teori i kombinasjon med en bedrift kan brukes til å forklare resultater og planlegge tiltak for å forbedre arbeidsforhold. Ettersom det kunne blitt veldig tidkrevende å forklare alle elementer som er relevante, bestemte jeg meg for å velge ut en bedrift, og tre relevante teorier. Problemstillingen i denne oppgaven ble som følger: ”Hva er jobbtilfredshet?” Denne problemstillingen er noe vid, og derfor ble det formulert noen forskningsspørsmål: 1) Hva består jobbtilfredshet av? 2) Kan teori forklare resultatene fra en medarbeiderundersøkelse