«Hva er du redd for? Går det galt, er det ment sånn. For du blir alt du har drømt om, du er del av en plan. For du er original!» Cir.Cuz - Original

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Problemstillingen som er utgangspunktet for denne oppgaven er: Hvordan kan skolen tilpasse undervisningen slik at elever med atferdsproblemer opplever mestring i undervisningssituasjonen? Teoridelen er delt inn i tilpasset opplæring, mestring og atferdsproblemer. Tilpasset opplæring presenteres gjennom smal og vid tilnærming og forholdet til spesialundervisning. Under emne mestring settes fokuset på teorien til Bandura som er videreutviklet av Reeve om forventing om mestring. Atferdsproblemer er vidt begrep som er delt in fire kategorier: Undervisnings- og læringshemmende atferd, sosial isolasjon, utagerende atferd og antisosial atferd. Sosial interaksjons læringsteori, utviklingsøkologi, sosial kognitiv læringsteori og utviklingspsykopatologi er teoriene som blir brukt i denne oppgaven i forhold til hvordan atferdsproblemer kan bli utviklet. Drøftingene skjer opp mot et tilbud på en gård og hvordan dette får støtte i teorien.