Hva er drivkreftene til at bedrifter setter ut renhold, og hvilke konsekvenser kan dette medføre på det operative nivå?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-08

Publisher

  • HiOA

Description

  • Vi har undersøkt utsetting av støttetjenester i FM-bransjen. Vi har undersøkt hvilke drivkrefter som ligger bak denne beslutning samt hvilke konsekvenser dette gir som påvirker renholderne. Dette gjennom litteraturstudie samt kvalitativ intervjuundersøkelse.