Hurra for ytringsfriheten? Bibliotek, ytringsfrihet og sikkerhet

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Den 7. januar 2015 ble det franske satiremagasinet Charlie Hebdo angrepet av ytterligående muslimer. 12 personer ble drept i redaksjonslokalene og ytterligere fem personer ble drept i forbindelse med angrepene andre steder i Paris-området. Den 14. februar ble et debattmøte med tittelen «Kunst, Blasfemi og Ytringsfrihed» beskutt med automatvåpen i København. En person døde her. Senere samme natt ble også synagogen i København angrepet, hvor ytterligere en person døde. I Oslo blir utstillingen Hurra for Ytringsfriheten! bestemt flyttet til et låsbart rom av ledelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Denne avgjørelsen skaper debatt i norske medier. Flere kritikere og kommentatorer mener det blir paradoksalt å flytte en ytringsfrihetsutstilling i frykt for represalier for nettopp kontroversielle ytringer. Jeg vil i denne oppgaven se på hvordan ytringsfrihet og sikkerhet kan samspille i bibliotekrommet og hvordan bibliotekene kan arbeide med ytringsfrihet i sitt daglige arbeid. Jeg vil arbeide ut fra problemstillingen; Hvordan kan ytringsfriheten ivaretas i bibliotekene, og vil sikkerhetstiltak kneble det frie ord?