Hunden fra OBX: Analyse av investeringsstrategien Dogs of the Dow og dens prestasjon på det norske markedet

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Utredningen tester om handelsstrategien «Dogs of the Dow» genererer høyere avkastninger og risikojusterte avkastninger enn referanseindeksen OBX. Porteføljene vil bli testet i tidsperioden 1996-2014. Formålet med testingen av denne strategien er å avdekke om den er en enkel metode å bruke til å oppnå en høyere fortjeneste enn ved å følge referanseindeksen.