Humanitær rapport 2019. Mellom velferdsstat og frivillighet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Rapport

Document type

Publication date

  • 2019

Series/Report no

  • 2019;11

Publisher

  • NOVA, Oslomet

ISBN

  • 978-82-7894-718-0

Page Number

  • 108

Abstract

  • I denne rapporten diskuteres udekkede humanitære behov i Norge. Mennesker som på en eller annen måte faller mellom de tilbudene som gis av velferdsstaten på den ene siden, eller frivilligheten på den andre. Studien ble gjort på oppdrag av Røde Kors Norge, som særlig ønsket mer kunnskap om fire grupper: barn og unge, migranter og eldre i sårbare livssituasjoner samt personer med kriminalitets- og rusproblemer. Hensikten med rapporten har vært å identifisere mulige satsingsområder for frivillig sektor i årene som kommer.