Human endonuklease V- Isoformer og aktivitet i makrofager og T-celler

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2019-05-23

Publisher

  • OsloMet – storbyuniversitetet

Page Number

  • 37, VIII

Abstract

  • Human Endonuklease V er et enzym som kutter ved inosiner i RNA in vitro. Den overordnede hensikten med denne oppgaven var å studere isoformene 282, 308 og 309 for å få en bedre forståelse av in vivo funksjonen til human endo V ved å studere isoformene i ulike immunceller. Det relative uttrykket av isoformene ble målt med qPCR. Det ble funnet en generell oppregulering av isoformene i polariserte makrofager fra THP1 cellelinje, og aktiverte T-celler fra Jurkat cellelinje i forhold til kontrollcellene. I primære, polariserte makrofager ble det observert en generell nedregulering av isoformene i forhold til kontrollcellene. Alle isoformene ble påvist i primære T-celler. Fullengdetranskriptet av 282, 308 og 309 ble amplifisert med PCR. Det ble ikke funnet noen fullengdetranskripter for 282. For 308 og 309 ble det funnet fullengdetranskripter i både de primære cellene og cellelinjene og det gir en indikasjon på at disse isoformene produseres i cellene. Det ser ut til å være større variasjon i uttrykt endo V i primære celler enn i cellelinjer. For å studere endogent endo Vs aktivitet ble det gjort et aktivitetsassay. Det ble for første gang vist aktivitet for endo V i THP1- og Jurkat-celler.